ARTICOL DE INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

TeatruVR.ro prelucreaza date cu caracter personal cu privire la dumneavoastăa („Date cu Caracter Personal”) în vederea îndeplinirii unor operațiuni și scopuri legitime legate în principal de desfășurarea activităților de marketing și publicitate specifice derulării activității noastre.

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate și prelucrate numai în masura permisă prin Legea nr. 677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date.

Datele ce urmează a fi colectate direct de la dvs. se referă la : nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Informațiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restrictiilor de securitate și protecție impuse de lege. 

Informațiile vor fi folosite în scopul general al realizării operatiunilor de marketing ale platformei, și, în special, în scopul derulării operațiunilor de vânzare-cumpărare on-line a biletelor aferente diverselor evenimente sau a pachetelor promoționale oferite de teatruVR.ro

Datele cu Caracter Personal vor fi controlate de către utilizatori autorizați, identificați prin numele unic de utilizator. Partenerii contractuali ai societății vor avea, de asemenea, acces la aceste informații în scopul realizării scopurilor prezentate mai sus. În cazul în care compania noastră, sau o parte din aceasta va fi vândută, va fuziona sau va fi transferată în alt mod către o alta entitate, acestea vor avea acces, în conditiile menționate anterior, la Datele cu Caracter Personal. De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstanțe, sa fie nevoie să divulgăm datele dvs. către anumite autorități legale și de reglementare (inclusiv autoritățile fiscale), către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai companiei, sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizațiile financiare etc). Vom putea divulga aceste date ori de cate ori legea o impune, sau în situatia în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale. 

Societatea noastră va putea colecta și stoca aceste informatii în orice formă. Acestea vor fi stocate pe întreaga perioadă de desfășurare a activității societății. Am implementat anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislatie. 

În conformitate cu legea 677/2001, vă puteți exercita oricare dintre urmatoarele drepturi: 

• Dreptul de a va accesa Datele cu Caracter Personal

• Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal

• Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale) 

• Dreptul de a vă adresa instanței de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. 

Drepturile la care se face referire în alineatele de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate societății noastre. 

Prin acceptarea prezentului formular de consimțământ confirmați faptul că ați fost informat cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastră, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate, și că sunteți de acord ca aceste Date cu Caracter Personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității societății. 

CONSIMȚĂMÂNT

Accept prezentul formular pentru a indica faptul ca: 

• Am citit și am înteles în totalitate cele de mai sus și consimt la prelucrarea și utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul articol.