Adatvédelmi irányelvek TÁJÉKOZTATÓ CIKK ÉS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ SZOLGÁLTATÁS

TeatruVR.ro az Önről szóló személyes adatokat (“Személyes adatok“) annak érdekében dolgozza fel, hogy törvényes műveleteket és célokat hajtson végre, elsősorban az üzleti tevékenységünk folytatásához kapcsolódó marketing és reklámtevékenységek fejlesztésével kapcsolatban.

A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása csak az 1. sz. Törvény által megengedett mértékben történik. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001.

A közvetlenül Öntől begyűjtendő adatok: név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím. Az információkat automatikus módon gyűjtjük, a törvény által előírt összes biztonsági és védelmi korlátozásnak megfelelően.

Az információkat a platform marketing műveleteinek általános céljára, és különösen a különböző eseményekhez kapcsolódó jegyek vagy az teatruVR.ro által kínált promóciós csomagok online adás-vételi műveleteinek végrehajtására használják fel.

A személyes adatokat az egyedi felhasználónév alapján azonosító jogosult felhasználók fogják ellenőrizni. A társaság szerződéses partnerei szintén hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz a fentiekben meghatározott célok elérése érdekében. Ha cégünket vagy annak egy részét eladják, egyesítik vagy más módon átruházzák egy másik szervezetre, akkor a fent említett feltételek mellett hozzáférhetnek a személyes adatokhoz. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy közzé kell tennünk adatait bizonyos jogi és szabályozó hatóságoknak (ideértve az adóhatóságokat), a társaság könyvelőinek, könyvvizsgálóinak, ügyvédjeinek vagy más ilyen külső tanácsadóknak, vagy harmadik feleknek. amelyek termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak a vállalatnak (informatikai rendszer-szolgáltatók, pénzügyi szervezetek stb.). Ezeket az adatokat akkor hozhatjuk nyilvánosságra, amikor a törvény előírja, vagy abban az esetben, amikor ez a megközelítés szükséges a törvény által biztosított jogok gyakorlásához, jogi lépések megtételéhez minden illegális tevékenység ellen.

Cégünk bármilyen formában képes lesz ezeket az információkat gyűjteni és tárolni. Ezeket a társaság tevékenységének teljes időtartama alatt tároljuk. Bizonyos biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre az adatbázisunkban szereplő információk titkosságának biztosítása érdekében, a törvény által előírt minimális biztonsági előírásoknak megfelelően.

A 677/2001 törvény értelmében az alábbi jogok bármelyikét gyakorolhatja:

• A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

• A személyes adatok megfelelő helyesbítésének, törlésének vagy blokkolásának kérelmezésének joga

• Az a jog, hogy nem vetik alá automatikus egyéni döntéseknek (automatikus döntések, amelyek az adatok automatikus feldolgozásán alapulnak, bizonyos személyes szempontok értékelése érdekében)

• Jog perelni Önt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogainak bármilyen megsértése miatt.

A fenti bekezdésekben említett jogok cégünkhöz intézett írásbeli kérelem útján gyakorolhatók.

A beleegyező űrlap elfogadásával megerősíti, hogy tájékoztatást kapott az Önre vonatkozó személyes adatokról, amelyeket tárolni, feldolgozni és felhasználni kíván, valamint hogy vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat a az így meghatározott korlátokat a társaság tevékenysége során.

BELEEGYEZÉS

Elfogadom ezt az űrlapot annak jelzésére, hogy:

• Am citit și am înteles în totalitate cele de mai sus și consimt la prelucrarea și utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul articol.